Електрически превозни средства

     1.За специалността     

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2020/2021 учебна година ще се извършва обучение по специалност „Електрически превозни средства“.

   2.Защо да избера тази специалност?  

Електрическият автомобил е конвенционален автомобил, в който вместо двигател с ДВГ и резервоар за гориво има електромотор и батерия. Повечето утвърдени авто и мото производители започват да включват такива модели в своята гама – електромобили, електромобили с удължен пробег, зареждаеми хибриди. Конкуренцията нараства много бързо в две посоки – намаляване разхода на електроенергия и гориво. Тези автомобили не са фундаментално различни от конвенционалните, но като всяка специфична технология имат своите особености и изискват адекватно подготвени кадри 

     3.Какво ще уча?     

Учебното съдържание включва:            

  • Организира, контролира и извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки, контролно-диагностични  операции,  техническо  обслужване  и  ремонт  на  електрически автомобили и автомобили с хибридна технология (термичен и електрически двигател).
  • Осигурява  безопасна  експлоатация  на  автомобили  с  автономно  електрическо захранване или хибридна технология
  • Контролира или извършва демонтаж, монтаж, центровки и регулировки на електрически Агрегати
  • Извършва диагностика и контрол на техническото състояние на механизми, системи и агрегати на гореспоменатите превозни средства
  • познава и работи със специфични инструменти за контрол, диагностика и ремонт на автомобили с автономно електрически или хибридно задвижване

 

     4.Възможности за реализация      

Завършилите тази специалност:

Намират реализация като специалисти в транспортни предприятия и фирми, производствени и експлоатационни звена в сферата на електрическата мобилност – електромобили и хибриди.

   .

   5.Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:

  • Диплома за средно образование
  • Трета степен на професионална квалификация

Водач на МПС категория В – безплатно.