Металообработващи машини

     1. За специалността         

В Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2020/2021 учебна година ще се извършва дуално обучение по специалност „Металообработващи машини“.

   2.Защо да избера тази специалност?      

Производството на металообработващи машини и инструменти е сред водещите производствени отрасли в страната. Сред основните цели на машиностроителния бранш към момента са стабилизирането, задържането и разширяването на позициите на европейския пазар, разширяването на пазарите извън ЕС, както и повишаването на ефективността на цялостната дейност на предприятията. Един от водещите проблеми в сектора е дефицитът на квалифицирани кадри.

     3.Какво ще уча?             

  • Машинният монтьор изпълнява шлосерски операции и извършва монтаж, демонтаж и ремонт на различни видове съединения, възли, механизми, машини и съоръжения.
  • Машинният монтьор разчита техническа документация, включваща конструктивни чертежи за сглобяваното изделие, спецификация на детайлите, участващи в конструкцията, паспорти на изделия, технически и експлоатационни изисквания, технологични карти и схеми за сглобяване.
  • Избира и работи с подходящите за изпълнение на трудовата задача шлосерски, монтьорски и измервателни инструменти, уреди и приспособления. Развива и завива винтови съединения, извършва монтаж и демонтаж на машини, линии и съоръжения в производствените участъци, сглобява и разглобява съединения.
  • Прави измервания с линеен или ъглов нониус, микрометрични, лостово-механични и др.; специални, високопроизводителни и автоматични измервателни уреди, уреди с висока степен на точност, както и електронни измервателни и диагностични уреди в съответствие с особеностите на машините и съоръженията.

      4.Възможности за реализация      

Завършилите тази специалност:

Намират реализация като: Механик промишлено оборудване,  Монтьор промишлено оборудване, Шлосер-монтьор, Монтьор ремонт на машини и оборудване, Механошлосер, Настройчик на металообработващи машини, Стругар, Фрезист и др.

     5.Завършилите успешно пълния курс на обучение получават:    

  • Диплома за средно образование
  • Втора степен на професионална квалификация