Menu
Categories
 
Ученици

     Тук всички ученици от дневна, задочна и самостоятелна форма на обучение могат да открият информация за:     

посока5

  • седмичното разписание;
  • графици за очни занятия;
  • графици за изпитни сесии;
  • стипендии;
  • Държавни зрелостни изпити;
  • Държавни изпити за придобиване на професионална квалификация.
*