Menu
Categories
 
Училищен вестник

Без име    

        Първият брой на нашият училищен вестник „Високо напрежение“ е издаден през месец Октомври 2011 година. Той е създаден от ученици участващи  в  СИП „Журналистика“ при ПГЕЕ гр.Гълъбово през учебната 2011/2012 година под ръководството на Живка Кефирска – старши учител по Български език и литература.

         Идеята на учениците, тогава е била да отразяват всичко значимо от училищния живот чрез първите си стъпки в журналистиката.

         От учебната 2013/2014 година училищният вестник вече се издава от учениците от ИИД клуб „Журналистика“ със съдействието на учениците от студио „Дигитални и мултимедийни технологии“ по проект „УСПЕХ“.

         След приключване на този проект вестникът продължава да се издава от нашите ученици, макар и в ограничени издания.

*