Непедагогически персонал в гимназията

     Списък на служителите и работниците в Професионална гимназия по енергетика и електротехника за 2019/2020 учебна година    

 1. Динка Жекова Русева – главен счетоводител
 2. Антоанета Иванова Димова – касиер
 3. Красимира Делчева Желязкова – ЗАС
 4. Данка Тончева Борисова – домакин
 5. Мима Илиева Бонева – чистачка
 6. Теодора Кирилова Станковска – чистачка
 7. Донка Иванова Атанасова – чистачка
 8. Динчо Динев Христов – общ работник

     Списък на служителите в Техникум по механотехника (преименуван като Техникум по енергетика към края на 1976 г. и след това през 2003 г.  на Професионална гимназия по енергетика и електротехника) – гр. Гълъбово по години, когато са постъпили на работа     

1962 година

 1. Веселина Петкова Донева – гл. счетоводител

1963 година

 1. Мария Тенева Кулчева – секретарка

1964 година

 1. Христо Георгиев Казаков – дърводелец

1981 година

 1. Динка Жекова Русева – счетоводител

1983 година

 1. Пепа Ж. Терзиева – инструменталчик

1984 година

 1. Мария Тенева Иванова – инструменталчик

1986 година

 1. Василка Стефанова Куманова – домакин

1987 година

 1. Гергана Бонева Желева – библиотекар

1988 година

 1. Желка П. Георгиева – гл. счетоводител

1989 година

 1. Дончо иванов Кавалов – снабдител

1992 година

 1. Димитрина Дичева Йолдова – барман
 2. Янко Илиев Йолдов – майстор

1994 година

 1. Радостин Иванов Райчев – ел.техник

1995 година

 1. Петко Добрев Няголов – дърводелец
 2. Тодор Колев Гочев – огняр

2010 година

 1. Красимира Делчева Желязкова – секретар 

2010 година

 1. Людмила Недялкова Георгиева – секретар