ДЗИ – сесия май-юни на учебната 2019/2020 година

     1. Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 01.06.2020 г., начало 09,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 03.06.2020 г., начало 09,00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 02.06.2020г. – 04.06.2020 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 04.03.2020 г. – 20.03.2020 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – до 29.05.2020 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 15.06.2020 г.

ДЗИ – сесия август-септември на учебната 2019/2020 година

     1.  Дати на провеждане на държавните зрелостни изпити     

 • Български език и литература – 27.08.2020 г., начало 08,00 ч.
 • Втори ДЗИ – 28.08.2020 г., начало 08,00 ч.
 • ДЗИ по желание на ученика – в периода 31.08.2020 г. – 03.09.2020 г.

     2. График на дейностите за провеждане на ДЗИ     

 • подаване на заявление за допускане до ДЗИ – 01.07.2020 г. – 14.07.2020 г.
 • издаване на служебна бележка за допускане до ДЗИ – 24.08.2020 г.
 • обявяване на резултатите от ДЗИ – до 10.09.2020 г.