Начало и край на ваканциите през учебната 2019/2020 година

     1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:     

 • есенна – 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
 • коледна – 21.12.2019 г. – 01.01.2020 г. вкл.
 • междусрочна – 05.02.2020 г. 
 • пролетна за VIII-XI клас – 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.
 • пролетна за XII клас – 16.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

     2. Неучебни дни     

 • 20.05.2020 г. – ДЗИ по БЕЛ 
 • 22.05.2020 г. – втори ДЗИ                                                                            
 • 09.06.2020 г – НВО по БЕЛ за X клас
 • 11.06.2020 г – НВО по Математика за X клас

     3. Начало на втори учебен срок     

 • 06.02.2020 г. – за VIII-XII клас

     4. Край на втори учебен срок     

 • 14.05.2020 г. – за XII клас
 • 30.06.2020 г. – за VIII-XI клас