График за провеждане на поправителните изпити от майската сесия на учeбната 2019/2020 г. с ученици от задочна форма на обучение

Изпитните работи се проверяват и оценяват в училище. Информация за резултатите учениците могат да получат от съответните класни ръководители.Срок от 3 до 5 дни от датата на провеждане на изпита.

 

ГРАФИК за провеждане на изпитите от априлската сесия на учeбната 2019/2020 г.

Изпитните работи се проверяват и оценяват в училище. Информация за резултатите учениците могат да получат от съответните класни ръководители.Срок от 3 до 5 дни от датата на провеждане на изпита.

 

 

ГРАФИК За провеждане на изпитите от декемврийската сесия на учeбната 2019/2020 г.

 

Изпитните работи се проверяват и оценяват в училище. Информация за резултатите учениците могат да получат от съответните класни ръководители.Срок от 3 до 5 дни от датата на провеждане на изпита.