9 ноември 2020 г. Онлайн Конференция – Бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027

На 9 ноември 2020 г. Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово участва в Международна Онлайн Конференция – Бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027, като партньор по проект ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО

По повод предстоящата Европейска седмица на професионалните умения 2020 , след една година от началото на дейностите по проекта, партньорите на „ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО“ ще отпразнуват официалното създаване на 5 национални мрежи за ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия с организирането на онлайн интерактивна конференция за бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм + 2021-2027.

Програма на конференцията:

 • Приветствие и встъпителна реч на г-н Luca PIROZZI, служител по политиките за ПОО в EAECA (Изпълнителна агенция за образование, аудиовизия и култура на Европейската комисия);
 • Представяне на проекта ENNE и международните дейности за обучение за подобряване на ПОО от г-н Алтео Валентини,координатор на проекти в Международната академия за европейски грантове;
 • ENNE MOOC – Как да планираме и реализираме качествени проекти за мобилност в областта на ПОО – г-жа Сабине Рьориг-Маху,управляващ директор в образователния институт Wisamar;
 • Тематични работилници.
  Участниците ще се присъединят към специални тематични стаи, където членовете на националните мрежи ENNE ще представят добри практики в пет различни области, свързани с политиките и инициативите на ЕС:
 • Признаване /валидиране на компетентности в WBL (Учене на база работа – национални стажове /транснационална мобилност/ и др.);
 • Социално включване в ПОО (увреждания, мигранти, икономически неблагоприятни условия и др.);
 • Цифрова трансформация / дистанционно обучение;
 • Устойчивост и принос на ПОО за постигането на ЦУР на Програма на ООН до 2030 г.;
 • Изграждане на капацитет на служителите в ПОО;

 

Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово участва в тематична работилница – Изграждане на капацитет на служителите в ПОО. Инж. Пенка Атанасова, заместник-директор на гимназията и Ирина Йотова, старши учител по английски език споделиха добра практика на Професионалната гимназия – работна среща с учители от Одринската професионална гимназия в Република Турция. Представянето й предизвика интерес у участниците като се обсъдиха и дискутираха въпроси, свързани с образователната система в България и Република Турция. Работният език на конференцията бе английски език.

В конференцията взеха участие 200 представители от различни европейски страни и институции.

Професионална гимназия по енергетика и електротехника, град Гълъбово е партньор в проект ENNE по програма „Еразъм +”

ENNE е европейски проект, който подкрепя създаването на 5 национални мрежи, съставени от институции за Професионално образование и обучение (ПОО) в пет европейски страни: Италия, България, Германия, Португалия и Белгия.

Този проект ще насърчава също така и повишаването на качеството и привлекателността на ПОО с конкретно фокусиране върху възможностите за мобилност.

Проектът ENNE:

 • създаде 5 национални мрежи в сферата на професионално образование и обучение;
 • разработи онлайн общност на институции за ПОО;
 • подобри компетенциите и уменията на служителите в ПОО в областта на WBL (Work-based learning – учене чрез работа) и международните мобилности;
 • разработи стратегия за интернационализация на участващите институции за ПОО.

Очакваното въздействие от проекта ENNE се базира не само върху изграждането на национални мрежи, чиито членове ще се възползват от извършените дейности и създадените продукти по проекта, но също така и върху създаването на ново устойчиво сътрудничество между училищата за ПОО от различни държави за изграждане на дългосрочни синергии, целящи подобряване привлекателността на ПОО.

По повод предстоящата Европейска седмица на професионалните умения 2020, една година от началото на дейностите по проект „ENNE – Европейски национални мрежи за подобряване на ПОО“, партньорите по проекта ще отпразнуват официалното създаване на 5 национални мрежи за ПОО в Италия, България, Германия, Португалия и Белгия с организирането на онлайн интерактивна конференция за бъдещето на ПОО в следващата програма Еразъм+ 2021-2027!