Представителна изява на клубовете по интереси в Дома на културата “Енергетик”

На 05.06.2017г. бе организирана представителна изява на клубовете по интереси при ПГЕЕ гр.Гълъбово: “клуб Журналистика“, Дигитални компетентности“, “Обичам България“,“ „Cooking club“ и „Coffee club“,“Повишаване на дигиталните компетентности чрез работа с училищния сайт“.

Събитието се състоя във фоайето на Дома на културата „Енергетик“, гр.Гълъбово. Гости и културни дейци, присъствали на изявата бяха: г-жа Светла Боянчева- председател на Общински съвет, г-жа Нела Петрова-директор на дирекция “АПО и финанси”, г-жа Емилия Гочева-главен експерт “Образование”, г-жа Гергана Стоева-пиар на община Гълъбово и г-жа Дияна Сокерова – директор на Дома на културата „Енергетик“.

Начало бе дадено с организирана от клуб“ Журналистика“ забавна викторина, на която присъстващите гости и ученици се посмяха от сърце. Двете водещи се погрижиха интересно и приятно да представят  клубовете, а те разказаха за своята дейност чрез презентации. Родител на участник в  клуб “Дигитални компетентности“ приветства събитието и изрази своята подкрепа за проект „Твоят час“. Гостите и всички присъстващи имаха възможността да посетят щандовете на всеки един клуб, да  се запознаят с работата му, както от самите участници, така и от предложените рекламни материали- постери ,диплянки, изработени от  учениците в клубовете по интереси по проект „Твоят час“.

 

 

На Хайдушкото кладенче

На 25.03/събота/ ,  клуб  „Обичам България“ и клуб „Повишаване на дигиталните компетентности, чрез работа с  училищния сайт“   имаха съвместна представителна изява в местността  „Хайдушкото кладенче“.

Задачата на участниците в клуб „Обичам България“ бе да разкажат за историческата местност на територията на  гр. Гълъбово -„Хайдушкото Кладенче“, а на участниците от клуб „Повишаване на дигиталните компетентности чрез работа с  училищния сайт“ – да отразят събитието  с направата на  много снимки, да подготвят и качат новината в сайта на училището.

В гората, сред природата, учениците усетиха първият полъх на настъпващата пролет, а легендата за Хайдушкото кладенче ги зареди с усещане за принадлежност и родолюбие.