Ръководството на гимназията през годините

     Директор и заместник-директори в Професионална гимназия по енергетика и електротехника за учебна 2019/2020година:     

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Пенка Златанова Атанасова – ЗДУПД
 3. инж. Зоя Гочева Борисова – ЗДУД

     Списък на директори, заместник-директори и помощник-директори на Техникум по механотехника (преименуван като Техникум по енергетика към края на 1976 г., а в момента Професионална гимназия по енергетика и електротехника от 2003 г.) – гр. Гълъбово 

от 1962 до 1964 година

 1. Иван Неделчев Коруджиев – директор
 2. Боньо Иванов Димитров – заместник-директор (1962-1963)
 3. Злати Иванов Дзанев –  заместник-директор (1963-1969)

от 1964 до 1969 година

 1. Петко Коев Начев – директор
 2. Злати Иванов Дзанев –  заместник-директор
 3. Янко Цанев Дамянов – заместник-директор (1964-1965)
 4. инж. Иван Симеонов Терзиев – заместник-директор (1965-1966)
 5. Дико Илиев Диков – заместник-директор (1965-1968) 
 6. инж. Димитър Минев Чалъмов – заместник-директор (1966-1968)
 7. Васил Иванов Димитров – заместник-директор (1968-1978)

от 1969 до 1974 година

 1. Петко Димитров Петков – директор
 2. Господин Иванов Делев – заместник-директор
 3. Васил Иванов Димитров -заместник-директор (1968-1978) 
 4. Жельо Петков Мутов – заместник-директор

от 1974 до 1980 година

 1. инж. Борислава Милева Стефанова – директор
 2. Господин Динев Янчев – заместник-директор (1975-1979)
 3. Динко Господинов Тонев – заместник-директор (1979-1985)
 4. Васил Иванов Димитров – заместник-директор (1968-1978) 

от 1980 до 1990 година

 1. инж. Димитър Христов Манчев – директор
 2. Динко Господинов Тонев – заместник-директор (1979-1985)
 3. инж. Бонка Йонкова Пенева – заместник-директор (1980-1982)
 4. инж. Християн Борисов Костов – заместник-директор (1983-1988)
 5. Ирина Иванова Господинова – заместник-директор (1986-1990)
 6.  Жельо Петков Мутов – заместник-директор (1986-1991)

от 1990 до 1992 година

 1. Гичо Тенев Бакалов – директор
 2. инж. Елена Делева Тодорова – заместник-директор (1990-1994)
 3. инж. Райна Борисова Димитрова – заместник-директор

от 1992 до 2008 година

 1. инж. Райна Борисова Димитрова – директор
 2. инж. Елена Делева Тодорова – заместник-директор (1990-1994)
 3. Мита Илиева Петрова – помощник-директор (1992-1994)
 4. инж. Стефан Митев Канчев – помощник-директор (1993-1995)
 5. Георги Стоянов Кефирски – помощник-директор (1994-2007)
 6. инж. Надежда Георгиева Димитрова – заместник-директор (2007-2010)

от 2008 до 2010 година

 1. Пенка Гочева – директор
 2. инж. Надежда Георгиева Димитрова – заместник-директор (2007-2010)

от 2010 до 2019 година

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Зоя Гочева Борисова – помощник-директор     

 от 2019 до момента

 1. инж. Петронка Георгиева Цветковска – директор
 2. инж. Пенка Златанова Атанасова-ЗДУПД
 3. инж. Зоя Гочева Борисова -ЗДУД