Проект Ученически практики

Проектът има за цел постигане подобряването на качеството на професионалното обучение и образование и улесняване на достъпа до практическо обучение на системата на ПОО в национален мащаб чрез:

 • Повече и по-добри възможности за практика в реална работна среда.
 • Активно включване на бизнеса при разработването на програми за практическо обучение по професии.
 • Подобряване връзката между резултатите от ПОО и потребностите на променящия се пазар на труда.
 • Повишаване мобилността на гражданите и улесняване на комуникацията между работодатели и кандидати за работа и обучаващи институции.
 • Улесняване прехода от училище към пазара на труда или висшето образование, чрез повишаване качеството на ПОО.
 • Повишаване на квалификацията на обучаващите от системата на ПОО със специфични компетентности за организацията на практическото обучение в реална работна среда и в условията на оперативно партньорство с работодателите-партньори.

 

За успешно завършено ще се счита практическото обучение, проведено в реална работна среда в рамките на не повече и не по-малко от 240 часа. След приключването и отчитането на практиката на ученика се изплаща стипендия в размер от 300 лв.

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово:

 • „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД– гр. Гълъбово                                                                                                                                                       
 • Консорциум „Атоменергоремонт” ДЗЗД  – гр. Гълъбово
 • „Брикел” ЕАД  – гр. Гълъбово
 • „Енергоремонт – Гълъбово”АД
 • ”ГЪЛЪБОВО ЕНЕРДЖИ СЪРВИС”АД    
 • „ЕНЕМОНА”АД                                                                                            
 • Община Гълъбово

ПГЕЕ Гълъбово  БЛАГОДАРИ на всички партньори и наставници обучавали 132 -ма ученици от гимназията  за периода 2012-2015г !!!

Работодатели-партньори на ПГЕЕ Гълъбово за учебната 2017/2018г:

 • „ЕЙ И ЕС Марица Изток I Сървисиз“ЕООД– гр. Гълъбово
 • “КонтурГлобал Марица Изток 3”
 • “Техноинженеринг” ЕООД

     Повече за проекта:     

 

 •  Филм заснет по време на практиката на нашите ученици в ТЕЦ „ЕЙ И ЕС ” – Гълъбово